Porcs Fluorescents

gener 9, 2008

Encara que no us ho cregueu es una noticia real, els comentaris en cursiva però, són meus..

Científicos chinos en Manchuria obtienen cerdos fluorescentes

La madre amamanta a los cerdos fluorescentes (AFP)La madre amamanta a los cerdos fluorescentes (AFP)

HARBIN.- Un equipo de investigación de la Universidad Agrícola del Noreste de Harbin, Manchuria, China, ha obtenido once crías de cerdo fluorescentes. Para lograrlo se ha empleado una técnica de manipulación transgénica.

(mmm, deliciós! us imagineu un Pernil Serrà fet de porc fluorescent?? un xoriço fluorescent?? uns callos fluorescents?? sería un puntás anar a les discos i en lloc de lluir les ampolletes aquelles que els quillos es posen a la boca, lluir un bon cacho de llonganissa fluorescent! Triomfes segur!)

No es la primera vez que se logra diseñar cerdos fluorescentes. A finales de 2006 se logró en Taiwan y Japón. Y también se ha conseguido crear gatos fluorescentes en Corea del Sur.

(Anda!! i a sobre hi ha antecedents!!que cony els passa als asiàtics amb la fluorescència? porcs, gats.. crec que el que volen es completar l’horoscop xinès.. Quin exit de vendes imagineu? adquireixi ja el seu set de 12 animals fluorescents! señora señora! que me se acaban!)

La finalidad de estos animales no es estética, sino médica. Los órganos coloreados facilitan la extracción de tejidos destinados al transplante a seres humanos. De este modo se espera paliar la dramática escasez de donantes.

(Que no es estética?? ni poc!! a qui volen enganyar??!! el que volen es tenir un fetge fluorescent! i que quan beguin birra se’ls ilumini.. mm, ja m’ho estic imaginant.. crec que em vaig a posar en llista d’espera..)

Aunque parecen especies muy distanciadas, los seres humanos y los cerdos presentan un elevado grado de compatibilidad.

(si.. això ja fa molt de temps que està reflexionat..)

Cerdito

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/08/ciencia/1199798096.html